Vilka datacenter kan jag välja mellan?

Stockholm-Sverige, Falkenberg-Sverige, Oslo-Norge, Köpenhamn-Danmark, Falkenstein-Tyskland och Gravelies-Frankrig

Kan jag använda Teamspeak ingame?

Jo det kan du. Om du användare Overwolf kan du också få ingame meddelanden.

Ansök om sponsring.

Send ansökning till [email protected] och beskriv kortfattat ditt projekt.
Kom ihåg att skicka webbadresser med.